Tên danh bạ:Phường Thụy Khuê
Chi tiết:

Phường Thụy Khuê: Số 236 phố Thuỵ Khuê

Bí thỏng Chủ tịch HĐND-Phó Bí tlỗi Đảng ủy

Võ Bích Thủy

Nguyễn Tiến Cảnh

ĐT: 38.470.703

ĐT: 38.472.701

Chủ tịch UBND

Nguyễn Quang Ngọc

ĐT: 66.595.236

Phó chủ tịch UBND

Vũ Bá Đông

ĐT: 38.471.822

Phó quản trị UBND

Nguyễn Thị Việt Hà

ĐT: 38.430.427

Văn uống phòng UBND

ĐT: 35.456.092

Trưởng Công An

Vũ Văn uống Thi

ĐT: 38.455.737

Email

Thuykhue

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bài viết liên quan