Giấy đi đường là gì?

Giấy đi đường là căn cứ để cán bộ và người lao động làm thủ tục cần thiết khi đến nơi công tác và thanh toán công tác phí, tàu xe sau khi về doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Mẫu giấy đi đường c16-hd

Phương pháp và trách nhiệm ghi


Sau khi có lệnh cử cán bộ, người lao động đi công tác, bộ phận hành chính làm thủ tục cấp giấy đi đường. Người đi công tác có nhu cầu ứng tiền tàu xe, công tác phí… mang giấy đi đường đến phòng kế toán làm thủ tục ứng tiền.

Khi đi công tác về người đi công tác xuất trình giấy đi đường để phụ trách bộ phận xác nhận ngày về và thời gian được hưởng lưu trú. Sau đó đính kèm các chứng từ trong đợt công tác (như vé tàu xe, vé phà, hoá đơn thanh toán tiền phòng nghỉ…) vào giấy đi đường và nộp cho phòng kế toán để làm thủ tục thanh toán công tác phí, thanh toán tạm ứng. Sau đó chuyển cho kế toán trưởng duyệt chi thanh toán.

Mẫu giấy đi đường C16-HD

Dưới đây là mẫu giấy đi đường hiện nay được sử dụng, Mẫu số 04 – LĐTL, mẫu giấy đi đường theo thông tư 107, Giấy đi đường là căn cứ để cán bộ và người lao động làm thủ tục cần thiết khi đến nơi công tác và thanh toán công tác phí, tàu xe sau khi về đơn vị.

Tải về tại đây: Link Download >>


TRƯỜNG PTDTNT THPT BÌNH PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số: C16- HDMã QHNS: 1090465

=========&=========

GIẤY ĐI ĐƯỜNG


Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: :…………………………………………………………………………………………………….

Được cử đi công tác tại:…………………………………………………………………………………

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số…………… ngày……… tháng……… năm…………


Từ ngày……… tháng…….. năm……… đến ngày……… tháng…….. năm……………………

Ngày…… tháng…… năm……

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương………………………đ

Công tác phí……………..đ

Cộng………………………..đ

123

Nơi đi

Nơi đến

NgàyPhương

tiện sử dụng

Số ngày

công tác

Lý do

lưu trú

Chứng nhận của cơ quan

nơi công tác (Ký tên,


đóng dấu)

A1234B
Nơi đi………………………

Nơi đến…………………….

Nơi đi………………………

Nơi đến…………………….

Tiền vé tàu, xe, máy bay:Theo mức khoán:……………………………

Theo thực tế: ………………………………..

Tiền thuê phương tiện đi lại:

Theo mức khoán:………………………….

Xem thêm: Khóa Học Tiếng Anh Cho Bé 4 Tuổi, Khóa Học Tiếng Anh Cho Bé Mầm Non

Theo thực tế: ………………………………Phụ cấp lưu trú………………………………………………………….đTiền phòng ở:Theo mức khoán:…………………………..Theo thực tế:…………………………………

Ngày ….. tháng ……. năm ………

Thời gian lưu trú được

Số tiền được thanh toán là:…………….. hưởng phụ cấp……………ngày

Người đi công tác Kế toán trưởng Hiệu trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Mẫu giấy đi đường 04 LDTL

Mẫu Giấy đi đường – mẫu số 04 – LĐTL mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính. Mẫu giấy đi đường là căn cứ để các cán bộ và người lao động làm các thủ tục cần thiết khi đi công tác và thanh toán công tác phí. Bạn có thể tải miễn phí mẫu giấy đi đường – Mẫu số 04-LĐTL về, tham khảo sử dụng với đầy đủ các thông tin dành cho chuyến công tác như: tiền ứng, số ngày công tác, độ dài chặng đường… Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy đi đường tại đây.

Tải về tại đây: Link Download >>

Đơn vị: …………….


Bộ phận: .………….

Số:………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….., ngày…. tháng…. năm…….

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Cấp cho: ……………………………..………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………….

Được cử đi công tác tại: …………………………………………………………………………….

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số….……… ngày……… tháng……… năm………………

Từ ngày……… tháng……… năm………… đến ngày……… tháng……… năm…………………

Người duyệt(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương ………………………………………………đ

Công tác phí ………………………………………..đ

Cộng ………………………………………………..đ


Nơi điNơi đếnNgàyPhương tiện sử dụngĐộ dài chặng đườngSố ngày công tácLý do lưu trúChứng nhận của cơ quan (Ký tên, đóng dấu)
1234567
Nơi đi…

Nơi đến…

Nơi đi…

Nơi đến…

– Vé người ………………………….….. vé x…………….đ = …………….đ

– Vé cước ………………………………. vé x…………….đ = …………….đ

– Phụ phí lấy vé bằng điện thoại …………vé x…………….đ = …………….đ

– Phòng nghỉ ……………………………..vé x…………….đ = ……………. đ

1- Phụ cấp đi đường: cộng …………………………………………………….. đ

2- Phụ cấp lưu trú:…………………………………………………………… đ

Tổng cộng ngày công tác: ……………………………………………………đ

Ngày … tháng … năm …


Người đi công tác Phụ trách bộ phận Kế toán trưởng(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Mẫu giấy đi đường C06-HD

1. Giấy đi đường là để chứng mình người trong công ty có đi công tác các tỉnh khác thật, trong tỉnh thì không cần.2. Người đi công tác của bộ phận nào thi trưởng bộ phận sẽ ký ở dưới. VD nhân viên phòng Kỹ thuật đi công tác khác tỉnh thì Trưởng Phòng Kỹ thuật sẽ ký.3. Trên giấy đi đường chỉ cần 2 người ký là được. đó là người đi và Trưởng bộ phận ký duyệt, Một số đơn vị thì có thêm Kế toán trưởng nhưng công ty mình thì không cần

Tải về tại đây: Link Download >>

*
Mẫu giấy đi đường C06-HD

Mẫu giấy đi đường | Giấy đi đường – mẫu số 04 – LĐTL là mẫu giấy đi đường mới nhất của Bộ Tài Chính ban hành. Mẫu giấy đi đường 2019 sẽ là căn cứ để các cán bộ và người lao động làm các thủ tục cần thiết khi đi công tác và thanh toán công tác phí trong quá trình công tác, mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 200 và Thông tư 133.