- Chọn bài -Bài 1: Nửa mặt phẳngBài 2: GócBài 3: Số đo gócBài 4: lúc làm sao thì xOy + yOz = xOzBài 5: Vẽ góc cho biết số đoBài 6: Tia phân giác của gócBài 8: Đường trònBài 9: Tam giácTổng hợp lý thuyết Chương thơm 2 (phần Hình học Toán 6)

A. Lý thuyết

1. Đo góc

+ Mỗi góc có một số trong những đo khẳng định, to hơn 0 cùng ko thừa vượt 180o

+ Số đo của góc bẹt là 180o

*

2. So sánh nhị góc

+ Góc ∠A và ∠B cân nhau giả dụ số đo nhị góc của bọn chúng bằng nhau. Kí hiệu ∠A = ∠B

*

+ Góc A có số đo lớn hơn số đo góc B thì góc A to hơn góc B. Kí hiệu ∠A > ∠B

*

3. Góc vuông. Góc nhọn. Góc phạm nhân

+ Góc vuông là góc tất cả số đo bằng 90o. số đo góc vuông còn được kí hiệu là ⊥


*

+ Góc nhọn là góc tất cả số đo lớn hơn 0o và nhỏ dại rộng 180o

*

+ Góc tù đọng là góc bao gồm số đo to hơn 90o và nhỏ dại rộng 180o

*

Chú ý: Đơn vị đo góc là độ, phút ít giây: 1o = 60′; 1′ = 60”

B. Trắc nghiệm và Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Chọn câu sai:

A.

Bạn đang xem: Góc vuông bao nhiêu độ

Góc vuông là góc bao gồm số đo bởi 90°

B. Góc có số đo lớn hơn 0° cùng nhỏ hơn 90° là góc nhọn

C. Góc tù nhân là góc tất cả số đo lớn hơn 90° và nhỏ rộng 180°

D. Góc bao gồm số đo nhỏ tuổi rộng 180° là góc tù túng

Lời giải

Ta gồm góc vuông là góc gồm số đo bằng 90°; góc có số đo lớn hơn 0° và nhỏ tuổi hơn 90° là góc nhọn và góc tội nhân là góc gồm số đo to hơn 90° với nhỏ hơn 180° nên A, B, C đông đảo đúng.

Góc có số đo nhỏ dại hơn 180° là góc phạm nhân là sai vì góc nhọn, góc vuông đều phải có số đo nhỏ tuổi hơn 180°

Chọn lời giải D.


Câu 2: Chọn tuyên bố đúng:

A. Góc bao gồm số đo 120° là góc vuông B. Góc có số đo 80° là góc tù

C.

Xem thêm: Cách Dạy Bé Học Chữ Cái Tiếng Việt Nhanh

Góc bao gồm số đo 100° là góc nhọn D. Góc bao gồm số đo 150° là góc tù nhân

Lời giải

+ Góc tất cả số đo 120° là góc tù nhân vì 90°

Số góc sản xuất thành là 9.(9 – 1)/2 = 36 góc

Chọn giải đáp C.


*

A. 50° B. 40° C. 60° D. 130°

Lời giải

Vì ∠xOm = ∠yAn nhưng ∠xOm = 45° cần ∠yAn = 45°

Chọn giải đáp C.


Câu 2: Hãy cho thấy mỗi câu sau đấy là đúng tuyệt sai?

a) Góc bao gồm số đo 135° là góc nhọn.