Hoặc là dốc rất là mình hay là kết thúc khoát tự bỏ. Thái độ sống rõ ràng đang khiến phần đa lắp thêm trlàm việc đề xuất dễ dàng. Mơ hồ với thiếu thốn quyết đân oán đã chỉ khiến cậu đánh mất bản thân Lúc đứng giữa đúng đúng sai sai.