Truyện trỡ Buttobi Itto (Jinvì đại học) vượt kế nguyên ổn vẹn bạn thân gì rực rỡ tốt nhất của cục truyện nổi tiếng Kattobi Itto đùng tuyệt còn được biết đến với tên gọi Jinbởi. Vẫn cực kì hài hước, diễn biến truyện hấp dẫn, tiếp tục sự dang dlàm việc Tính từ bỏ thời điểm sau thời khắc Jinbởi giành được hớt tóc vô địch khi còn tiếp thu kiến thức không ít.Với phần lớn ai còn nuối tiếc nuối Khi phạt âm xong phần 1 Jinvì cùng mong mỏi gặp lại con trai trai này thì chắc chắn là Kattobi Itto sẽ không còn khiến các bạn cần thuyệt vọng. Hình như chúng ta cũng có thể quan lại gần kề với theo dõi series Đường dẫn đem về form thành sinh sống đây:Phần 1: Kattobi Itkếch xù (Jindo) - Đường dẫn mang lại form thành 1Phần 2: Sôi hễ cầu ngôi trường - Đường dẫn đưa về kích cỡ thành 2Phần 3: Jindodinho - Đường dẫn đem đến kích cỡ thành 3Phần 4: Buttobi Itto đùng - Jinbởi đại học
*

​Buttobi Itlớn (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường
Buttobi Itmập (Jincũng chính vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 0
Buttobi Itto lớn bự (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 1
Buttobi Itkhổng lồ (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 2
Buttobi Itbéo (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 3
Buttobi Itto Khủng (Jincũng chính vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 4
Buttobi Itkhổng lồ lớn (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 5
Buttobi Itmập mạp (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 6
Buttobi Itto (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 7
Buttobi Itlớn to (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 8
Buttobi Itkhổng lồ lớn (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 9
Buttobi Itlớn (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi ngôi trường - Chap 10
Buttobi Itto lớn bự (Jinchính vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi ngôi trường - Chap 11
Buttobi Itto (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 12
Buttobi Itkhổng lồ Khủng (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 13
Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu ngôi ngôi trường - Chap 14
Buttobi Itkhổng lồ phệ (Jinvị chưng Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 15
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi ngôi trường - Chap 16
Buttobi Itto mập (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 17
Buttobi Itlớn béo (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 18
Buttobi Itkếch xù (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 19
Buttobi Itto phệ (Jincũng chính vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi ngôi trường - Chap 20
Buttobi Itmập (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 21
Buttobi Itvĩ đại (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 22
Buttobi Itto lớn mập (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 23
Buttobi Itlớn lao (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 24
Buttobi Itbéo (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi ngôi trường - Chap 25
Buttobi Itto lớn (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 26
Buttobi Itto (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 27
Buttobi Itlớn lao (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi ngôi trường - Chap 28
Buttobi Itto to (Jinbởi vì bác bỏ Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 29
Buttobi Itvĩ đại (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 30
Buttobi Itlớn to (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 31
Buttobi ItKhủng (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi ngôi trường - Chap 32
Buttobi Itto con (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi ngôi trường - Chap 33
Buttobi Itkếch xù (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 34
Buttobi Itlớn mập (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi ngôi trường - Chap 35
Buttobi Itkhổng lồ (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 36
Buttobi Itlớn (Jinbởi vì bác bỏ Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 37
Buttobi Itkhổng lồ lớn (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi ngôi trường - Chap 38
Buttobi ItKhủng (Jinvì chưng bác Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 39
Buttobi Itlớn lớn (Jinbởi bác Đại học): Sóng gió cầu ngôi ngôi trường - Chap 40
Buttobi Itlớn tưởng (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi ngôi trường - Chap 41
Buttobi Itphệ (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 42
Buttobi Itto lớn Khủng (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 43
Buttobi Itlớn (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 44
Buttobi Itto con (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 45
Buttobi Itlớn (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 46
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 47
Buttobi Itto lớn (Jindo Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 48
Buttobi Itlớn Khủng (Jindo Đại học): Sóng gió cầu ngôi ngôi trường - Chap 49
Buttobi Itto béo (Jinchính vì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 50
Buttobi ItKhủng (Jinvày chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi ngôi trường - Chap 51
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 52
Buttobi Itto (Jincũng chính vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 53
Buttobi Itlớn (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu ngôi ngôi trường - Chap 54
Buttobi ItKhủng (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 55
Buttobi Itkhổng lồ to (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 56
Buttobi Itto to (Jindo Đại học): Sóng gió cầu ngôi ngôi trường - Chap 57
Buttobi Itbéo (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 58
Buttobi Itkhổng lồ Khủng (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 59
Buttobi Itlớn (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 60
Buttobi Itto con (Jindo chưng Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 61
Buttobi Itto lớn lớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 62
Buttobi Itkhổng lồ bự (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 63
Buttobi Itto lớn lớn (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi ngôi trường - Chap 64
Buttobi Itlớn (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 65
Buttobi Itmập mạp (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 66
Buttobi Itto Khủng (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 67
Buttobi Itlớn mập (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi ngôi trường - Chap 68
Buttobi Itkhổng lồ (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 69
Buttobi Itlớn lao (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 70
Buttobi Itlớn (Jincũng chính vì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 71
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 72
Buttobi Itkhổng lồ to (Jinvì chưng bác Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 73
Buttobi Itlớn Khủng (Jindo Đại học): Sóng gió cầu ngôi ngôi trường - Chap 74
Buttobi Itto con (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi ngôi trường - Chap 75
Buttobi Itto lớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 76
Buttobi Itkhổng lồ (Jinchính vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 77
Buttobi Itto lớn Khủng (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi ngôi trường - Chap 78
Buttobi ItKhủng (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 79
Buttobi Itlớn (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 80
Buttobi Itlớn tưởng (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 81
Buttobi Itmập mạp (Jinvị chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 82
Buttobi ItKhủng (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 83
Buttobi Itto đùng (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu ngôi ngôi trường - Chap 84
Buttobi Itto to (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi ngôi trường - Chap 85
Buttobi ItKhủng (Jinvì chưng bác bỏ Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 86
Buttobi Itvĩ đại (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi ngôi trường - Chap 87
Buttobi Itvĩ đại (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 88
Buttobi Itto con (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 89
Buttobi Itto mập (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 90
Buttobi Itphệ (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 91
Buttobi Itto đùng (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 92
Buttobi Itlớn lao (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi ngôi trường - Chap 93
Buttobi ItKhủng (Jinchính vì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 94
Buttobi Itto (Jincũng chính vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 95
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu ngôi ngôi trường - Chap 96
Buttobi Itto con (Jindo Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 97
Buttobi Itto con (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 98
Buttobi Itto lớn Khủng (Jindo Đại học): Sóng gió cầu ngôi ngôi trường - Chap 99
Buttobi Itto lớn (Jincũng chính vì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 100
Buttobi Itbéo (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 101
Buttobi Itvĩ đại (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi ngôi trường - Chap 102