Truyện trỡ Buttobi Itto (Jinbởi đại học) thừa kế nguim vẹn số đông gì đặc sắc duy nhất của cục truyện đình đám Kattobi Itkhổng lồ hay còn được biết đến với tên gọi Jindo. Vẫn cực kì hài hước, tình tiết truyện hấp dẫn, tiếp diễn sự dang dlàm việc Tính từ lúc sau thời điểm Jinvì đạt được húi vô địch khi còn học tập ít nhiều.Với hầu hết ai còn nhớ tiếc nuối Khi phát âm hoàn thành phần 1 Jinvì cùng mong chạm mặt lại chàng trai này thì chắc chắn là Kattobi Itto sẽ không khiến các bạn buộc phải bế tắc. Hình như chúng ta cũng có thể quan sát và theo dõi series Đường dẫn mang đến form thành nghỉ ngơi đây:Phần 1: Kattobi Itkhổng lồ (Jindo) - Đường dẫn cho form thành 1Phần 2: Sôi hễ cầu ngôi trường - Đường dẫn mang đến size thành 2Phần 3: Jindodinho - Đường dẫn mang lại size thành 3Phần 4: Buttobi Itkhổng lồ - Jinbởi đại học
*

​Buttobi Itlớn (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu trường
Buttobi Itlớn (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 0
Buttobi Itto lớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 1
Buttobi Itto (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 2
Buttobi Itlớn (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 3
Buttobi Itto lớn (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 4
Buttobi Itto lớn (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 5
Buttobi Itkhổng lồ (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 6
Buttobi Itlớn (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 7
Buttobi Itto lớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 8
Buttobi Itto lớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 9
Buttobi Itlớn (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 10
Buttobi Itto lớn (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 11
Buttobi Itto (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 12
Buttobi Itto lớn (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 13
Buttobi Itlớn (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 14
Buttobi Itto lớn (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 15
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 16
Buttobi Itto lớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 17
Buttobi Itto lớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 18
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 19
Buttobi Itto lớn (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 20
Buttobi Itlớn (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 21
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 22
Buttobi Itto lớn (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 23
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 24
Buttobi Itlớn (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 25
Buttobi Itto (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 26
Buttobi Itlớn (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 27
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 28
Buttobi Itto lớn (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 29
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 30
Buttobi Itto lớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 31
Buttobi Itlớn (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 32
Buttobi Itkhổng lồ (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 33
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 34
Buttobi Itto lớn (Jindo Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 35
Buttobi Itkhổng lồ (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 36
Buttobi Itto (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 37
Buttobi Itto lớn (Jindo Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 38
Buttobi Itlớn (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 39
Buttobi Itto lớn (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 40
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 41
Buttobi Itlớn (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 42
Buttobi Itto lớn (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 43
Buttobi Itlớn (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 44
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 45
Buttobi Itto (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 46
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 47
Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 48
Buttobi Itto lớn (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 49
Buttobi Itto lớn (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 50
Buttobi Itlớn (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 51
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 52
Buttobi Itto (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 53
Buttobi Itto (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 54
Buttobi Itlớn (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 55
Buttobi Itto lớn (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 56
Buttobi Itto lớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 57
Buttobi Itlớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 58
Buttobi Itto lớn (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 59
Buttobi Itto (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 60
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 61
Buttobi Itto lớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 62
Buttobi Itto lớn (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 63
Buttobi Itto lớn (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 64
Buttobi Itto (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 65
Buttobi Itkhổng lồ (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 66
Buttobi Itto lớn (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 67
Buttobi Itto lớn (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 68
Buttobi Itkhổng lồ (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 69
Buttobi Itkhổng lồ (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 70
Buttobi Itlớn (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 71
Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 72
Buttobi Itto lớn (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 73
Buttobi Itto lớn (Jindo Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 74
Buttobi Itkhổng lồ (Jindo Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 75
Buttobi Itto (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 76
Buttobi Itkhổng lồ (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 77
Buttobi Itto lớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 78
Buttobi Itlớn (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 79
Buttobi Itto (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 80
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 81
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 82
Buttobi Itlớn (Jindo Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 83
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 84
Buttobi Itto lớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 85
Buttobi Itlớn (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 86
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 87
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 88
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvị Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 89
Buttobi Itto lớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 90
Buttobi Itlớn (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 91
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 92
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvì chưng Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 93
Buttobi Itlớn (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 94
Buttobi Itlớn (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 95
Buttobi Itto (Jindo Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 96
Buttobi Itkhổng lồ (Jinvày Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 97
Buttobi Itkhổng lồ (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 98
Buttobi Itto lớn (Jindo Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 99
Buttobi Itto (Jinbởi vì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 100
Buttobi Itlớn (Jinvì Đại học): Sóng gió cầu trường - Chap 101
Buttobi Itkhổng lồ (Jinbởi Đại học): Sóng gió cầu ngôi trường - Chap 102