... it may also cause lung cancer in people who Đề chuyên Hồng Phong I. Choose the word or phrase that best fits each of the blank spaces (5 pts) 1.

Bạn đang xem: Đề thi chuyên anh lớp 10 lê hồng phong tphcm

If you work for us, you'll get somewhere ... effective way to control this kind of entertainment placesI / look / see / city council / do / this master??I am looking forward to seeing the city council doing something about this matterYour truly, ... b.used to burst c.have burst d. had burst 10 .It’s no use …………him really. He had to do what he had been told to.a.to blame b.for blaming c.you blame d.blaming 11 .Have you got a car……….?a.of your own...
*

*

... gd & ĐT gia lai kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên trờng thpt hùng vơngNăm học: 2006 - 2007 Môn thi: tiếng anh Thời gian làm bài: 15 0 phút (Không kể thời gian phát đề) A. PRONUNCIATIONChoose ... proper tenses (1, 4ms)a/ The children (15 . make) __________________ a lot of noise now. I (16 . be) _____________ afraid they (17 . wake up) ____________________ my father, who (18 . sleep) _____________ ... me.A. says B. say C. to say D. saying 10 . Dont wait for me. I ____________ late. It depends on the traffic.A. will be B. might be C. must be D. can be 11 . This part of the river is safe enough...
*

... 12 1 1. D 2. A 3. A 4. C 5. A 6. A 7. D 8. C 9. D 10 . D 11 . C 12 . A 13 . B 14 . D 15 . B 16 . D 17 . B 18 . D 19 . D 20. B 21. B 22. B 23. C 24. B 25. D 26. B 27. C 28. C 29. ... ñiều kiện trên là A. 4 B. 1 C. 3 D. 2 Cho nguyên tử khối: H = 1, C = 12 , N = 14 , O = 16 , Cl = 35,5, Na = 23, Cu = 64, Ag = 10 8 3 ðÁP ÁN ðỀ 12 1 1. D 2. A 3. A 4. C 5. ... : 3 B. 2 : 3 C. 1 : 1 D. 1 : 2 Câu 18 : Oxi hóa ancol etylic bằng oxi (xúc tác men giấm) thu ñược hỗn hợp lỏng X (hiệu suất phản ứng ñạt 50%). Cho X tác dụng với Na dư, thu ñược 3,36 lít...

Xem thêm: 10 Câu Lạc Bộ Bóng Đá Có Thiết Kế Logo Clb Bóng Đá Đẹp Nhất Thế Giới


*

... 2: (2,5đ) Cho chương trình sau: Program thi_ hk_2;Var a,b,c : integer;Procedure vidu(Var x, y: integer; z: integer ; ); Var tong: integer;Beginx:=x +1; y:=y*x; z:=z*y;tong:=x+y+z;Writeln(x,’ ... (2đ)a) Nêu các điểm khác nhau giữa thủ tục Writeln(<>); và thủ tục Writeln(,<>); b) Nêu định nghĩa về Hàm (trong pascal), ... ví dụ?c) Viết chương trình bằng pascal để ghi vào tệp chusochan.txt các giá trị chẵn từ 0 đến 10 0. Hết Quan sát chương trình bên hãy...
*

... years now. 10 . He hope/ he/ have/ own library.The endSở giáo dục-đào tạoNam ĐịnhHớng dẫn chấm thi tuyển sinh lớp 10 Trờng THPT chuyên Hồng Phong Năm học 2003-2004Môn: Tiếng Anh (Đề chuyên) A. ... đa) 1. politicspolitician2. shyshyness3. sympathysympathized4. organize disorganized5. placereplacementSở giáo dục-đào tạoNam Định Đề thi tuyển sinh lớp 10 Trờng THPT chuyên Hồng Phong Năm ... chuyên Hồng Phong Năm học 2003-2004Môn: Tiếng Anh (Đề chuyên) Thời gian làm bài: 15 0 phút(không kể thời gian giao đề) (Đề thi gồm 3 trang) Question 1: Read the following passage quickly then answer...
... dơng kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thpt chuyên nguyễn trÃi - năm học 2009 - 2 010 Môn thi: sinh họcThời gian làm bài: 15 0 phút Ngày thi: Ngày 8 tháng 7 năm 2009 (Đề thi gồm: 01 trang) Câu 1 (1. 5 điểm) ... và khối lợng nhỏ hơngen0.250.253 (1 )* Khái niệm kỹ thu t gen:Kỹ thu t gen là kỹ thu t thao tác tác động lên ADN để chuyển 1 đoạnADN mang 1 hoặc 1 cụm gen từ tế bào cho sang tế bào nhận ... = T = 720 x 2 = 14 40 (Nu) G = X = 480 x 2 = 960 ( Nu)0.25 2 Aa : A = T = 2 x ( 720 + 718 ) = 2876 (Nu) G = X = 2 x ( 480 + 479) = 19 18 ( Nu)0.25 1 aa : A = T = 718 x 2 = 14 36 (Nu) G = X...
... ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 Năm học 2004 – 2005TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG Môn : HÓA HỌCCâu 1 (4 điểm): 1/ Viết phương trình phản ứng của các chất ... sắt để làm thu c thử, hãy phân biệt 5 dung dịch chứa trong các lọ riêng biệt: H2SO4, NaSO4, Na2CO3, MgSO4, BaCl2Câu 2 (4 điểm): 1/ Từ glucozơ và các chất vô cơ cần thi t, viết ... trình phản ứng để điều chế: Etyl axetat, poli etilen (PE)2/ Cho 10 ,1gam dung dịch rượu etylic trong nước tác dụng với Natri dư thu được2,8 lít khí (ở điều kiện tiêu chuẩn). Xác định độ rượu,...
... )=+=+nnbaba200020 01 20 012 0 011 22 đề thi số 29Năm học 20 01 - 2002 Đề thi vào lớp 10 PTTH chuyên Hồng phong Nam địnhMôn toán (đề chuyên) ( Thời gian 15 0) Trờng THCS Nam Hoa Nam ... của AB. đề thi số 28Năm học 2000 - 20 01 Đề thi vào lớp 10 trờng PTTH chuyên Hồng phong Nam địnhMôn toán (đề chuyên) - ( Thời gian 15 0)B ài I ( 1 điểm) : Giải ptrình : x + 1 +x =1 Trờng ... thoả mÃn điều kiện đề bài . đề thi số 32Năm học 2004 - 2005 Đề thi vào lớp 10 PTTH chuyên Hồng phong Nam địnhMôn toán (đề chuyên) ( Thời gian 15 0)B ài I ( 2 điểm) : 1) Chứng minh rằng...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8